Automationsplasts affärsidé
  • Automationsplast skall formspruta plastdetaljer, både på lego och egna produkter.
  • Automationsplast skall hjälpa kunden från ide´ till färdig produkt (prototyper, 3-D ritning m.m), både vad det gäller själva plastprodukten och även med tillhörande automation när det krävs. Automationsplast skall upplevas som en hjälpande hand till kunden.
  • Automationsplast skall sträva mot en grönare framtid genom att erbjuda BIO-material som ett alternativ till fossila plaster, samt att använda sig av 100% förnybar el i produktionen.