Automationsplast skall om 5 år vara:

Attraktiva att jobba med. Ett företag med stabil ekonomi. Ett företag med återkommande kunder. Det mindre företaget med god service och strategiskt tänkande.